Zeka ve Akıl Oyunları 

Zeka Oyunları çocukların ve yetişkinlerin strateji geliştirme, planlama, mantık yürütme-mantıksal bütünleme, görsel-uzamsal düşünme, sıradışı düşünme, dikkat – konsantrasyon, hafıza ve bellek alanlarında gelişimini sağlayan, aynı zamanda; ileriyi görme, planlama ve sabır, sebat, kararlılık, karar verme, yenilgiyi hazmetme, rekabet gibi tutum ve davranışları geliştiren, kinestetik alanda uygulamaya imkan sağlayan oyunlardır.
Bu nedenle zeka oyunları eğitiminde çocuklarda bu gelişimi sağlayan zeka oyunlarının uygulayıcısı olacak eğitmen-öğretmenlerin, çocuklarda oyunun önemi, geliştirdiği alanlara göre zeka oyunları konularında teorik ve uygulamalı eğitimlerle beraber, raporlama ve uygulama prensiplerine hakim olmaları hedeflenmektedir.
Eğitimlerde zeka ve akıl oyunlarının uygulamasında zenginlik katacak sıradışı düşünme becerisi etkinliklerine de yer verilecek ve örnek etkinlikler paylaşılacaktır.

AMAÇ:

  • Oyunun çocuğun dünyasındaki yerine dikkat çekmek
  • Çocuğu Zekâ-Akıl Oyunları dünyasıyla tanıştırmak
  • Çocuğa Zekâ ve Akıl Oyunları’nın temel kavramlarını anlatmak
  • Zekâ Oyunları’nın geliştirdiği alanları tanıtmak
  • Geliştirdiği alanlara göre Zekâ Oyunlarını uygulamalı olarak göstermek ve tanıtmak
  • Zekâ Oyunları ile ilgili kaynakları sağlamak
  • Çocuklarda sıradışı düşünme becerilerini geliştirmek